مجله

ایرانی 

شیمی

 تجزیه

 


فراخوان ارسال مقاله

 

محققین و پژوهشگران عزیز،

مجله شیمی تجزیه ایران، مجله علمی جدیدی در حوزه شیمی تجزیه می باشد. این مجله محیطی را برای انتشار مقالات پژوهشی جدید و همچنین مقالات مروری در تمام شاخه های شیمی تجزیه اعم از محض و کاربردی فراهم می کند. مقالات بر اساس استانداردهای مشخص از جمله ماهیت بنیادین مطالعه، میزان نوآوری در مطالعه، بهبود قابل توجه در تکنولوژی یا روش های موجود و همچنین کاربردهای تجزیه ای روش ارائه شده مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

جنابعالی از دانشمندان در زمینه شیمی تجزیه می باشید و بنابراین ما از شما دعوت می کنیم تا مقاله علمی آینده خود را به مجله شیمی تجزیه ایران ارسال نمایید. این درخواست می تواند بواسطه مزایای متعددی که این مجله دارا می باشد مورد توجه قرار گیرد:

- فرایند داوری مقالات منسجم و در عین حال سریع

- فراهم بودن امکان بازدید بالا از مقالات و خوانندگان بین المللی

- امکان بازدید از مقالات پذیرش شده برای دسترسی سریع و آنلاین به آنها

- انتشار سریع و با کیفیت مجله

- دریافت مقالات بصورت آنلاین

- فرایند پس ار پذیرش الکترونیکی

- انتشار نسخه الکترونیکی مجله بصورت دسترسی باز

لطفاً جهت اطلاع از راهنمای نویسندگان و سایر جزئیات به وب سایت مجله به آدرس http://ijac.journals.pnu.ac.ir  مراجعه فرمایید.

 

ما منتظر دریافت مقالات شما در آینده نزدیک هستیم.

 

با بهترین درودها

 

دکتر محمدعلی کریمی

مجله شیمی تجزیه ایران

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، بهار و تابستان 1400 

9. اندازه گیری ‌فلزات در زعفران ایران

صفحه 79-86

10.30473/ijac.2021.59010.1186

جواد فیضی؛ سیما احمدی؛ آر. لاکشمی پتی